Privacy policy

Wij houden je gegevens privé!

We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Bij het aanmelden voor een opleiding of bij het plaatsen van een bestelling, wil je natuurlijk niet dat anderen je gegevens kunnen zien. Dat begrijpen wij heel goed! Daarom hechten wij heel veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Om die reden willen wij heldere en transparantie informatie geven over hoe wij omgaan met je gegevens.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij wel gegevens van je. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken, lees je hieronder. Ook lees je o.a. wat jouw rechten zijn, wie er toegang heeft tot jouw gegevens en hoe lang wij ze bewaren en ze verwerken.

Contactgegevens Megasafe:

Megasafe
Breevaartstraat 71
3044 AG Rotterdam

T: 010 2233391
E-mail : info@megasafe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Volgens de nieuwe privacywetgeving moeten we zeggen welke “juridische gronden” we hebben om je gegevens te gebruiken. Wij hebben je gegevens nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Megasafe, zoals je inschrijving  voor een van onze opleidingsprogramma’s, de verwerking van je behaalde certificaten en/of diploma’s en de aankoop van jouw product of je recht op garantie.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Voor- tussenvoegsel en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
2. naam bedrijf, adresgegevens;
3. (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres;
4. bankgegevens.
4. Kopie identiteitsbewijs

Wat zijn de “juridische gronden” voor het gebruik van jouw gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Je naam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en e-mailadres worden gebruikt voor contact over je inschrijvingen, de eventuele annulering daarvan, het verwerken van je aankopen en diploma/certificaten en voor de verstrekking en/of het afhandelen van de door jouw aangevraagde informatie;
 2. Je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om jou tijdig te informeren over de vervaldatum van je diploma/certificaten;
 3. Je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over onze diensten en activiteiten;
 4. Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van de cursussen/opleidingen en uw aankopen diploma’s/certificaten af te wikkelen;
 1. We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Jouw gegevens zijn alleen zichtbaar voor derde partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Denk hierbij aan partijen zoals;  IT- dienstverleners, vakdocenten, bezorgpartners, leveranciers, accountants en betaalpartners. Onze bezorgpartners moeten immers jouw bestelling leveren en onze vakdocenten zorgen ervoor dat jij over de juiste kennis bezit, zodat je je certificaat/ diploma behaalt. De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om een dienst aan jou te leveren namens Megasafe. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend.

Geautomatiseerde besluitvorming

Megasafe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Megasafe) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Aansluitend worden je persoonsgegevens vernietigd. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we de gegevens verwijderen. Het gaat om de volgende situaties:

 • Als jij je ingeschreven hebt of als je een derde partij gemachtigd hebt om je in te schrijven voor een cursus/opleiding dan bewaren we die gegevens max. 3 maanden.
 • Camerabeelden op locatie bewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.
  We maken geen beelden van jou tijdens de cursus. Dit geldt alleen voor de openbare ruimten, zoals de entree en kantine.
 • De Belastingdienst verwacht van ons we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. We raden je aan om zelf ook de facturen van je aankopen goed te bewaren.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang.
Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze

gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Megasafe gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij bent de baas over je eigen gegevens en dat nemen wij serieus. Wil je je gegevens inzien of verwijderen? Of je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken? Of wil je een bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Geen probleem! Je kunt bij ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@megasafe.nl. Daarnaast heb je recht om op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons ook een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou voorgestelde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op je verzoek . Megasafe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Megasafe neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wil je weten hoe wij je gegevens beveiligen, of heb je het idee dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via telefoonnummer +31 10 223 33 91 of via info@megasafe.nl

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de www.megasafe.nl  bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.